Om massage

Kroppen

Massage är en cirka 5 000 år gammal behandlingsmetod som genom beröring, tryck, töjningar och olika "knådningar" stimulerar kroppen till en förbättrad självläkning. Detta framförallt genom en ökad blod- och lymfcirkulation och borttransport av så kallade slaggprodukter, som varit lagrade i spända muskler och annan vävnad.

Massage kan användas i såväl förebyggande som behandlande syfte och är ett bra komplement till träning för en god hälsa.

Massage medför ett ökat välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt.

Vid vissa sjukdomar och vissa akuta tillstånd bör man avstå från massage. Vid tveksamheter tala med massören.

Vid svår sjukdom eller tveksamhet, konsultera din läkare.